Vejledning Virksomhedens bogføringsprocedurer

Virksomhedens bogføringsprocedurer

Den nye bogføringslov stiller krav om, at stort set alle virksomheder skal have en skriftlig beskrivelse af procedurerne omkring bogholderiet, herunder registrering af transaktioner, opbevaring af bogføringsmaterialet samt hvem der har ansvaret for procedurerne.

 

Hvis din virksomhed er:

  • omfattet af årsregnskabslovens klasse B eller C
  • omfattet af årsregnskabslovens klasse A og i 2 år i træk har haft en omsætning over 300 t.kr.,

så skal virksomheden udarbejde en beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon med en tilhørende vejledning, som kan anvendes som grundlag, når virksomheden skal udarbejde beskrivelsen.

Skabelonen er velegnet til virksomheder i regnskabsklasse A og B. Skabelonen skal sikre, at virksomheden får beskrevet de væsentligste forhold omkring bogføringen og derved opfylder kravet i bogføringsloven.

Beskrivelsen skal indeholde oplysninger om, hvordan virksomheden sikrer:

  • at alle transaktioner bliver registreret nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse,
  • at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i fem år fra det regnskabsår, materialet vedrører,
  • samt hvem, der er ansvarlig for procedurerne.

Skabelonens indhold / opbygning:

– Navne på de ansvarlige for, hvordan virksomhedens bogføring tilrettelægges.
Det kan f.eks. være regnskabschefen eller virksomhedens ejer
– Hvilke bogføringsopgaver, der eventuelt varetages af en ekstern revisor eller freelance-bogholder
– Hvilket bogføringssystem og hvilken kontoplan anvendes
– Oversigt over transaktioner på væsentlige områder
– Konkrete procedurer for registrering af transaktioner og afstemning af bogføringen
– Hvor og hvordan regnskabsmaterialet opbevares
– Hvordan sikres en betryggende opbevaring af regnskabsmaterialet i fem år
– Hvordan regnskabsmaterialet kan fremfindes og stilles til rådighed for myndigheder ved en kontrol

Hvornår?

Kravet om at beskrive virksomhedens bogføringsprocedurer trådte i kraft den 1. juli 2022.

Erhvervsstyrelsen har imidlertid udtalt, at virksomhederne kan vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår, efter skabelon og vejledning blev offentliggjort. For langt de fleste virksomheder skal beskrivelsen således være klar 1. januar 2023.

Skabelon og vejledning findes her https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing

Kontakt os og hør mere

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på (+45) 86 51 71 57 eller skrive en mail til os på hpa@andersenrevision.dk.