Rådgivning

Økonomisk rådgivning, Iværksætterrådgivning & Forretningsudvikling

Virksomhedens ydelser

Vi assisterer gerne som sparringspartner og hjælper med økonomisk rådgivning, Iværksætterrådgivning & Forretningsudvikling for vores kunder inden for økonomiske
og ledelsesmæssige områder, eksempelvis:

  • Iværksætterrådgivning
  • Budgettering
  • Investeringsrådgivning
  • Strategisk udvikling
  • Omstruktureringer
  • Generationsskifte
  • Køb og salg af virksomhed

Vi udfører naturligvis assistancer i forbindelse med generationsskifte i og uden for familien, omstrukturering af virksomheder og selskabet etc.

Direkte relationer

Grundet vores direkte engagement i den ydede assistance ser vi ofte optimeringsmuligheder. Dette værende driftsmæssige og/eller tekniske i forhold til skat og afgifter. Vi tager gerne uopfordret initiativ kontakt til kunden omkring sådanne emner og forhold.

Sparring i netværket

Gennem vores medlemsskab af Kreston Danmark har vi mulighed for at trække på eksperter, der kan støtte op omkring komplekse problemstillinger, helt som i store revisionshuse.