Regnskab

Virksomhedens ydelser

Vi yder assistance med udarbejdelse af interne som eksterne årsregnskaber og koncernregnskaber. Vi yder assistance for selskaber, personligt drevne virksomheder samt andre selskabsformer.

Derudover yder vi assistance med udarbejdelse af perioderegnskaber, budgetkontroller samt regnskabsanalyser, der sikrer vores kunder et klart og aktuelt overblik over den økonomiske situation.

Vores produkt og kvalitet

Regnskaberne udarbejdes ved brug af moderne internationalt it-værktøj, som udbydes af FSR – danske revisorer. Dette sikrer, at materialet overholder Årsregnskabslovens regler samt giver regnskabsbrugerne de nødvendige informationer. Regnskabsudarbejdelsen sker oftest som en integreret del af basisydelsen, men tilbydes også som en stand-alone ydelse.

Kontakt os og hør mere om regnskab

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på (+45) 86 51 71 57 eller skrive en mail til os på hpa@andersenrevision.dk.