Revision

Revision og revisor i Viborg

Virksomhedens ydelser

Revision, review og andre erklæringer med sikkerhed er kerneydelsen i vores virksomhed. Det vi er autoriserede til at udføre som Statsautoriseret revisor. Det betyder, at vi må og kan revidere alle typer virksomheder i Viborg og resten af Danmark, uanset størrelse, branche og juridisk struktur.

Organisationens struktur

Grundet den flade og uformelle organisation er den ansvarlige revisor – i vores firma – meget tæt på revisionens gennemførelse.

Vi oplever, at dette har store fordele for vores kunder, idet vi herved kommer langt tættere på dagligdagen og forstår kundens forhold bedre. Det giver en langt mere proaktive rådgivning, og øger muligheden for at målrette og udføre revisionen konstruktivt og effektivt.

Den nære kendskab gør også, at vi er mere opmærksomme på ændringer i eksempelvis skatte- og afgiftslovgivningen for vores kunders fordel. Hvis du har lyst til at høre mere, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

Den autoriserede revisor deltager

Vores direkte deltagelse i alle revisionens aspekter gør endvidere, at revisionen i et minimalt omfang udføres efter firmastandarder, men i stedet efter en individuelt kundetilpasset tilgang.

Vi arbejder ud fra et Dansk udviklet revisionsværktøj, som sikrer, at det udførte arbejde til enhver tid udføres i henhold til gældende revisionsstandarder og lovgivningen i øvrigt.

Del af et større netværk

Som medlem af Kreston Danmark er vi foruden den lovpligtige kvalitetskontrol også underlagt foreningsbaseret kontrol, hvilket sikrer, at vores kunder får den optimale ydelse i henhold til gældende lovgivning.

Endvidere sikrer vores deltagelse i netværket adgang til opdaterede modeller, foruden adgang til faglige kurser, sparring mv.

Kreston Danmark er et frivilligt netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Netværket udgøres af ca. 90 statsautoriserede revisorer og 350 ansatte i Danmark.

Fra netværket har vi adgang til juridisk sparring og skatteekspertise på højt kvalificeret niveau via eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt os og hør mere om revision

Har du nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte os på (+45) 86 51 71 57 eller skrive en mail til os på hpa@andersenrevision.dk.